NOWOŚĆ w Interlogos! METODA BEZPOŚREDNIA nauki języków obcych – nacisk na konwersacje.

Od 11 września ruszają zajęcia w Interlogos!
1 września 2017
Zapraszamy do Interlogos na zajęcia z języka angielskiego zgodnie z programem National Geographic Learning
1 września 2017
Pokaż wszystko

NOWOŚĆ w Interlogos! METODA BEZPOŚREDNIA nauki języków obcych – nacisk na konwersacje.

Celem metody bezpośredniej jest nauczenie zdolności swobodnej, naturalnej wypowiedzi już od samego początku nauki. Metoda ta kładzie duży nacisk na praktykę i pracę ustną – słuchanie i mówienie. Około 80% lekcji to praca ustna z lektorem, polegająca na kontrolowanym dialogu, w którym lektor zadaje pytania w oparciu o wprowadzone wcześniej słownictwo oraz zagadnienia gramatyczne. ✏️

Metoda Direct opracowana jest tak, aby uczeń w czasie zajęć mówił i słuchał kilkakrotnie więcej niż używając tradycyjnych form nauki. Uczeń w trakcie zajęć musi być maksymalnie skupiony, gdyż nauka prowadzona jest w formie pytań i odpowiedzi. Uczniowie słuchają i odpowiadają na pytania lektora bez zastanawiania się, co eliminuje zwyczaj tłumaczenia w myślach i kształci umiejętność myślenia w danym języku. Lektor zadaje pytania z prędkością 240 słów na minutę, tak więc uczniowie, przyzwyczajeni do szybkiego tempa, nie będą mieli kłopotów ze zrozumieniem normalnej konwersacji. Lektor koryguje błędy na bieżąco, od samego początku kładąc nacisk na rozwijanie prawidłowej wymowy. Nauka oparta jest na powtórzeniach (przerobiony materiał jest powtarzany 5-6 razy).

Zapisy oraz szczegóły w sekretariacie 🙂