Projekty EFS


Europejski Fundusz Społeczny
Na przełomie kilku lat z powodzeniem zakończyliśmy kilkanaście Projektów Unijnych.

Cele projektów EFS

EFS wspiera dążenie do wysokiego poziomu zatrudnienia i wysokiej jakości miejsc pracy, poprawę dostępu do rynku pracy oraz mobilność geograficzną i zawodową pracowników. Ułatwia im dostosowanie się do zmian w przemyśle oraz w systemach produkcyjnych koniecznych dla zrównoważonego rozwoju. Zachęca do wysokiego poziomu kształcenia i szkolenia dla wszystkich oraz wspiera przechodzenie młodych ludzi z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia, zwalcza ubóstwo, wzmacnia włączenie społeczne, oraz wspiera równość płci, niedyskryminację i równe szanse.

Aktualne projekty

Informacje na temat poszczególnych aktualnych projektów dostępne są po kliknięciu w wybrany punkt na interaktywnej mapie po lewej stronie.

Nie zwlekaj, dołącz do projektu już dziś!